اخبار

ارائه طرح تخصیص اعتبار ملی به پروژه اشتغال مهارت محور در استان البرز

ارائه طرح تخصیص اعتبار ملی به پروژه اشتغال مهارت محور در استان البرز
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طی مکاتبه ای با توجه به پیگیری های استاندار البرز، خواستار تخصیص اعتبار ملی برای اجرای پروژه اشتغال مهارت محور در البرز از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

در متن این مکاتبه از سوی علی اوسط هاشمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛ آمده است:

"ضمن آرزوی سلامت، بازگشت به نامه ارجاعی در خصوص تخصیص اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه اشتغال مهارت محور که یکی از محورهای تفاهم نامه مشترک این سازمان با استانداری محترم استان البرز می باشد و با عنایت به حمایتها و اهتمام جدی استاندار محترم جناب آقای دکتر شهبازی در استان البرز، شاهد تحول و دگرگونی در رویکرد آموزش های مهارتی و ایجاد مسیر جدید برای اشتغال پایدار و مولد با محوریت مهارت خواهیم بود، گزارش اهم اقدامات انجام شده و بروشور فرآیند اجرایی این پروژه به پیوست به حضور تقدیم می گردد.

در این پروژه ؛ سه مسیر اشتغال شامل استخدام محور(تامین نیروی کار ماهر مورد نیاز واحدهای متقاضی نیرو)، خود اشتغالی (شناسایی، توانمندسازی و هدایت و حمایت کارجویان مستعد خود اشتغالی در یک مسیر شغلی بر اساس کسب و کارهای اولویت دار استان) و کارآفرینی (شناسایی، توانمندسازی و هدایت و حمایت کارجویان مستعد کارآفرینی تا راه اندازی کسب و کار) مورد توجه قرار گرفته و از طریق سامانه الکترونیکی به نشانیsoe.alborztvto.ir هم نیازهای واحدهای متقاضی جذب نیرو و همچنین تقاضای کارجویان به اشتغال، اخذ و پس از بررسی زمینه مهارت آموزی و سپس اشتغال کارجویان متناسب یا نیاز استان با نظارت و مشارکت واحدهای متقاضی فراهم می شود.

از آنجا که در دو مسیر خود اشتغالی و کارآفرینی امکان ایجاد اشتغال به صورت نامحدود براساس کسب و کارهای اولویتدار استان با تاکید بر مهارت و با پایداری بیشتر فراهم است و می تواند بطور جد موجب نهادینه شدن فرهنگ اشتغال از طریق خوداشتغالی و کارآفرینی شود، فلذا پیرو درخواست استاندار محترم استان البرز و با عنایت به پایلوت بودن پروژه در آن استان، پیشنهاد می شود پیرو تاکید حضرتعالی در راستای اشتغال مهارت محور، ردیف اعتباری ویژه از طریق صندوق کارآفرینی امید و بانک های عامل تحت پوشش برای تسهیلات کارجویان ماهر این پروژه در حوزه های خود اشتغالی و کارآفرینی منظور شود. "

 شایان ذکر است طرح اشتغال مهارت محور دراستان البرز با هدف کاهش معضل بیکاری به صورت پایلوت در کشور به اجرادر آمده است.

۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۴۴
روابط عمومی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |