اخبار

در جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز مطرح شد :

ایجاد اعتماد و رضایتمندی مردم از خدمات دولت از اهداف اصلی کمیته حقوق شهروندی است

ایجاد اعتماد و رضایتمندی مردم از خدمات دولت از اهداف اصلی کمیته صیانت از حقوق شهروندی است
جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز روز یکشنبه 2شهریور با حضور مدیرکل تعاونی کار ورفاه اجتماعی البرز و دبیر واعضای این کمیته برگزار و بر ایجاد اعتماد ورضایت مدرم از خدمات دولت بعنوان هدف اصلی کمیته حقوق شهروندی تاکید شد

حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان در این جلسه ضمن اشاره به وظایف این کمیته اظهار داشت: صیانت از حقوق شهروندان و حریم امنیت عمومی به عنوان یک وظیفه و رسالت بر دوش تک تک مسئولین وکارکنان این اداره کل می باشد.

وی افزود : اعتماد و رضایتمندی مردم از خدمات ما بعنوان کارگزاران دولت از اهداف اصلی و در دستور کار اداره کل می باشد که این مهم باارایه ی خدمات باکیفیت وبرخورداری همکاران از اخلاق حسنه و عمل به وظایف قانونی محقق می شود.

مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی البرز بر اجرای دقیق دستورالعمل های ابلاغی در راستای صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب در اداره کل و برگزاری مستمر جلسات این کمیته و همچنین مستند سازی اقدامات از سوی روسا و معاونین و ارائه آن به دبیر کمیته تاکید کرد .

فلاح نژاد پاسخگویی شایسته به مطالبات مردم را به روش های مختلف از مهمترین وظایف روسا وکارکنان اداره کل در استان بویژه در شرایط فعلی شیوع بیماری کرونا دانست و خاطرنشان کرد : روسا و کارکنان ادارات شهرستان ها موظف هستند در راستای رعایت حقوق شهروندی پاسخگویی مناسبی داشته باشند و تکریم ارباب رجوع را بطور شایسته مد نظر داشته باشند و در کوتاهترین زمان به مطالبات مردم رسیدگی بنمایند.

وی همچنین در خصوص تکریم ورضایتمندی ارباب رجوع،تشریح و شفافیت در فرایند خدمات،توجه جدی به پاسخگویی غیرحضوری مناسب به مراجعین با توجه به شیوع کرونا، پیگیری شکایات،توجه به اقدامات فرهنگی وورزشی واجتماعی برای جامعه هدف با استفاده از فضای مجازی،ارزیابی عملکرد و مستند سازی، پیگیری ماده 154، رفع  مشکلات واحدهای مشکل دار، اجرای دولت الکترونیک، برنامه های هفته تعاون، دولت و دفاع مقدس در شهریور ماه جاری، مطالبی را عنوان کرد.

در این جلسه دبیران کمیته صیانت ازحقوق شهروندی و عفاف وحجاب ومدیران وروسای ادارات تابعه  شهرستانی نیز موضوعاتی در خصوص صیانت از حقوق شهروندی بیان کرده و گزارشی از اقدامات این کمیته در شش ماه اول سال 99 توسط دبیران کمیته های مذکور ارائه شد.

۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷:۵۷