اخبار

انتخاب چهره ماه استان در برنامه نگاه مردم صدا وسیمای استان البرز

انتخاب چهره ماه استان در برنامه نگاه مردم صدا وسیمای استان البرز
در مرداد ماه جاری در(( برنامه تلویزیونی نگاه مردم ))سیمای البرز چهار مسئول استانی بعنوان چهره ماه معرفی شده اند که با بالاترین رای مردم به این چهار گزینه یکی از مسئولین بعنوان چهره ماه انتخاب خواهند شد.

 در مرداد ماه جاری در(( برنامه تلویزیونی نگاه مردم ))سیمای البرز چهار مسئول استانی بعنوان چهره ماه معرفی شده اند که با بالاترین رای مردم به این چهار گزینه یکی از مسئولین بعنوان چهره ماه انتخاب خواهند شد.

شایان ذکر است از چهار چهره معرفی شده برای انتخاب مردم بعنوان پاسخگوترین مسئول در این برنامه حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز نیز معرفی شده اند.

چهره ماه

۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۵۹