اخبار

کارگروه اجتماعی واشتغال کمیته علمی و پژوهشی کرونا در استان البرز برگزار شد

کارگروه اجتماعی واشتغال کمیته علمی و پژوهشی کرونا در استان البرز برگزار شد
جلسه کارگروه اجتماعی واشتغال کمیته علمی و پژوهشی کرونا در استان البرز روز سه شنبه 14 مرداد در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان مدیریت استان ،دانشگاه آزاد، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و پرهام رضایی نسب معاون اداره کل تعاون،کارورفاه برگزار شد پیشنهادات وعناوین پژوهشی در خصوص بیماری کرونا در حوزه های اجتماعی واشتغال استان بررسی شد.

همچنین این پژوهش ها پس از تصویب در کارگروه مذکور برای طی مراحل نهایی واجرا به کمیته علمی وپژوهشی استانی کرونا ارجاع می شود.

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰