اخبار

نشست مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز با روسای ادارات شهرستان های تابعه اداره کل

نشست مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز با روسای ادارات شهرستان های تابعه اداره کل

مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز در این نشست که روز پنجشنبه 9 مرداد در اداره کل برگزار شد در خصوص حوزه های تخصصی بویژه روابط کار ،موضوعات اداری وپرسنلی,عملکردی و مدیریتی مواردی را جهت روسای ادارات شهرستانی یاد آور شده و ارائه طریق و تشریح نمود .

در ادامه روسای ادارات شهرستانی نیز مسائل ادارات حوزه مسئولیت خود در شهرستان را بیان کرده و خواستار پیگیری درخواستها و رفع مشكلات از سوی اداره کل در جهت بهبود عملکرد و خدمت مطلوب به جامعه هدف این دستگاه در شهرستان ها شدند.

۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۳۴