اخبار

جلسه تخصصی کارشناسان روابط کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد

جلسه تخصصی کارشناسان روابط کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد
جلسه تخصصی کارشناسان روابط کار اداره کل روز پنجشنبه 9 مرداد با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون ،کارورفاه استان و روسا و مدیر و کارشناسان روابط کار ستاد و شهرستانها برگزار شد.

در این جلسه موضوع مشکلات کاربردی و فنی سامانه جامع روابط کار از سوی کارشناسان مطرح و جهت اصلاح و ارسال به وزارت متبوع مورد بررسی وبحث قرار گرفت .

همچنین از سوی مدیرکل بر مواردی مانند دقت و سرعت وعدالت در رسیدگی ها ، صدور آرا با کیفیت ،تسلط بر فرآیند رسیدگی در سامانه ، وحدت رویه در اجرای قوانین روابط کار ، نظارت مدیر ورئیس حوزه روابط کار بر فعالیت کارشناسان وبرگزاری جلسات با اعضای هیات ها و رضایتمندی مراجعان از عملکرد روابط کار در ادارات تاکید گردید.

۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۲۴