اخبار

طی حکمی از سوی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز :

مدیران جدید امور اجتماعی ورفاه و پشتیبانی ومنابع انسانی اداره کل استان البرز منصوب شدند

مدیران جدید امور اجتماعی ورفاه و پشتیبانی ومنابع انسانی اداره کل استان البرز منصوب شدند
مراسم تودیع و معارفه مدیران امور اجتماعی ورفاه و پشتیبانی ومنابع انسانی اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز روز یکشنبه 5 مرداد 99 برگزار شد ومدیران جدید این حوزه ها معرفی شدند.

حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان در این مراسم طی حکمی صابر میدان میری را به سمت مدیر امور اجتماعی ورفاه و پرهام رضایی نسب را به سمت مدیر امور پشتیبانی ومنابع انسانی اداره کل منصوب نمود .

همچنین در این مراسم از خدمات پیشین صابر میدان میری در سمت سابق وی در مدیریت پشتیبانی با اهدا لوح تقدیر تجلیل کرده و برای پرهام رضایی نسب مدیر جدید منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل در سمت جدید آرزوی توفیق نمود.

۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۵۰