اخبار

بررسی ورسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی خبازان در اداره کل تعاون،کارورفاه استان البرز

بررسی ورسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی خبازان در اداره کل تعاون،کارورفاه استان البرز

با حضور محمد علی محمد د مدیر امور تعاون اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز و نیز تنی چند ازاعضاو هیات مدیره تعاونی ؛جلسه بررسی مشکلات  شرکت تعاونی خبازان روز پنج شنبه 2 مرداد ماه در این اداره کل برگزار و در این جلسه مسائل مربوطه به پروژه مسکن تعاونی مطرح و راهکارهای برون رفت از بحران ورفع مشکل برای اعضا تعاونی فوق الذکر مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و در این خصوص اقدامات لازم تشریح وارائه راهکار گردید.

۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۴۴