اخبار

در سومین کمیته فنی بررسی طرح های اشتغال روستائی استان البرز مطرح شد :

ابلاغ مرحله پنجم اعتبارات اشتغال روستایی به بانک های عامل در البرز

ابلاغ مرحله پنجم اعتبارات اشتغال پایدار روستایی به بانک های عامل در استان البرز
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در سومین جلسه کمیته فنی بررسی طرح های اشتغال روستایی استان از ابلاغ مرحله پنجم اعتبارات اشتغال روستایی به بانک ها ی عامل البرز خبر داد.

ابراهیم شادمهر در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی وبانک های مرتبط در  اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان برگزار شد گفت : مرحله پنجم اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام و به استان البرز ابلاغ  شده است.

وی افزود : چهار بانک عامل در استان  برای پرداخت این تسهیلات شامل ؛ بانک های توسعه تعاون،پست بانک،کشاورزی وصندوق کارآفرینی امید می باشند.

شادمهر در خصوص پرداخت این تسهیلات به متقاضیان خاطر نشان کرد : این تسهیلات به طرح های اشتغال زا در مناطق روستایی و عشایری و بر اساس رسته های اولویت دار با هدف اشتغال پایدار در این مناطق پرداخت می شود.

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در البرز و میزان اشتغال زایی این طرح در استان از ابتدا تاکنون ابراز داشت : از بهمن ماه سال 1396 تاکنون حدود 208 میلیارد تومان تسهیلات به یک هزار و 74 طرح با تعهد  اشتغال 2 هزار و 311 نفر در استان البرز پرداخت شده است.

وی ادامه داد : از این میزان تسهیلات حدود 168 میلیارد تومان به 275 طرح با اشتغال زایی هزار و 253 نفر مربوط به دستگاه های اجرایی و حدود 40 میلیارد تومان به 799 طرح با اشتغال زایی هزار و 58 نفر مربوط به دستگاه های حمایتی استان بوده است.

در ادامه جلسه این کمیته ، درخواست های متقاضیان دریافت تسهیلات تکمیلی در قالب متمم و نیز تخلفات و انحرافات گزارش شده از سوی ناظرین شهرستان ها وبانک ها و دستگاه های اجرایی استان در خصوص تسهیلات مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در بخش دیگری از این کمیته بانک های عامل مرتبط این طرح ،  گزارشی از تخصیص اعتبارات تسهیلات اشتغال روستایی به استان ارائه داده و نیز دو طرح ارائه شده از سوی نهاد حمایتی بنیاد شهید استان به میزان مبلغ 100 میلیون تومان در این جلسه تصویب شد.

گفتنی است یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت تدبیر و امید، توسعه اشتغال پایدار در روستاها است و آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از طرحهای دولت در سال ۹۶ به اجرا درآمده است و تاکنون در استان های کشور اجرایی می شود.

ابراهیم شادمهر در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی وبانک های مرتبط در  اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان برگزار شد گفت : تخصیص مرحله پنجم اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام و به استان البرز ابلاغ  شده است.

وی افزود : چهار بانک عامل در استان  برای پرداخت این تسهیلات شامل ؛ بانک های توسعه تعاون،پست بانک،کشاورزی وصندوق کارآفرینی امید می باشند.

شادمهر در خصوص پرداخت این تسهیلات به متقاضیان خاطر نشان کرد : این تسهیلات به طرح های اشتغال زا در مناطق روستایی و عشایری و بر اساس رسته های اولویت دار با هدف اشتغال پایدار در این مناطق پرداخت می شود.

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در البرز و میزان اشتغال زایی این طرح در استان از ابتدا تاکنون ابراز داشت : از بهمن ماه سال 1396 تاکنون حدود 208 میلیارد تومان تسهیلات به یک هزار و 74 طرح با تعهد  اشتغال 2 هزار و 311 نفر در استان البرز پرداخت شده است.

وی ادامه داد : از این میزان تسهیلات حدود 168 میلیارد تومان به 275 طرح با اشتغال زایی هزار و 253 نفر مربوط به دستگاه های اجرایی و حدود 40 میلیارد تومان به 799 طرح با اشتغال زایی هزار و 58 نفر مربوط به دستگاه های حمایتی استان بوده است.

در ادامه جلسه این کمیته ، درخواست های متقاضیان دریافت تسهیلات تکمیلی در قالب متمم و نیز تخلفات و انحرافات گزارش شده از سوی ناظرین شهرستان ها وبانک ها و دستگاه های اجرایی استان در خصوص تسهیلات مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در بخش دیگری از این کمیته بانک های عامل مرتبط این طرح ،  گزارشی از تخصیص اعتبارات تسهیلات اشتغال روستایی به استان ارائه داده و نیز دو طرح ارائه شده از سوی نهاد حمایتی بنیاد شهید استان به میزان مبلغ 100 میلیون تومان در این جلسه تصویب شد.

گفتنی است یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت تدبیر و امید، توسعه اشتغال پایدار در روستاها است و آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از طرحهای دولت در سال ۹۶ به اجرا درآمده است و تاکنون در استان های کشور اجرایی می شود.

۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۰