اخبار

با حضور مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز انجام پذیرفت :بررسی تخصصی مسائل تعاونی های مشکل دار شهرستان کرج دراداره کل

بررسی تخصصی مسائل تعاونی های مشکل دار شهرستان کرج
نشست کارشناسی و تخصصی بررسی مسائل تعاونی های مشکل دار شهرستان کرج دراداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی ونیز مدیر وکارشناسان حوزه تعاون این اداره کل ظهرروز 15 تیرماه برگزار شد.

در این نشست مشکلات و مسائل تعاونی های شهرستان کرج  مورد بحث و تبادل نظر تخصصی مدیرکل و کارشناسان ومسئولین حوزه تعاون اداره کل قرار گرفت و راهکارهای قانونی در خصوص رفع موانع ومشکلات تعاونی های مذکور بررسی و ارائه و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۴