اخبار

با حضور مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز صورت گرفت:اولین جلسه کمیته سلامت اداری اداره کل البرز در سال 1399 برگزار شد

برگزاری اولین جلسه کمیته سلامت اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز
اولین جلسه کمیته سلامت اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی البرز در سال 1399 به ریاست حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون ،کار ورفاه وبا حضور اعضای این کمیته روز شنبه 14 تیربرگزار شد.

در این جلسه موضوع مبارزه با فساد اداری، اصلاح فرایندها، شناسایی نقاط آسیب پذیر، برگزاری دوره‌های آموزشی، احصای بسترهای تخلف ورفع آن ، رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، صیانت از حقوق مردم در سالجاری بعنوان برنامه های این کمیته مورد بحث وبررسی رئیس و اعضای کمیته قرار گرفت .

در ادامه این جلسه اعضای کمیته ضمن تبادل نظر و ارائه راهکارهای لازم بر عملیاتی نمودن مفادجلسات تاکید کردند.

۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۴۵