اخبار

الگوی آموزشی سیما مهارت در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز تدوین شد

الگوی آموزشی سیما مهارت در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای البرز
با هدف اجرای دوره های مهارتی در قالب استانداردهای آموزشی مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از طریق شبکه های سیمای ملی و استانی، الگوی آموزشی سیما مهارت در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز تدوین شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز؛ تقی غیاثی تبار مدیرکل با اعلام این خبر افزود : در شرایطی که شیوع ویروس کرونا برگزاری دوره های آموزشی را به صورت حضوری با محدودیت های جدی مواجه نموده، طراحی و اجرای الگوهای آموزشی به صورت غیر حضوری و نیمه حضوری می تواند علاوه بر اجرای آموزشها به صورت ایمن تر، زمینه حضور گسترده تر مهارت جویان را در دوره های آموزشی با انعطاف بیشتر فراهم نماید.
 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز تصریح کرد: الگوی آموزشی سیما مهارت با بهره گیری از ظرفیت شبکه های سیمای ملی و استانی، علاوه بر توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی می تواند تسهیل در بهره مندی آحاد جامعه از آموزشهای فنی و حرفه ای و تحقق شعار نهضت مهارت افزایی را فراهم نماید.
 
غیاثی تبار خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیتهای فاصله گذاری اجتماعی برای مردم، این الگو می تواند شرایط مطلوبتری برای متقاضیان مهیا کند.
 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز حفظ سلامت مهارت آموزان در دوران شیوع کرونا، توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی، تقویت شایستگی ها و مهارت های اقشار مختلف جامعه، ایجاد عدالت آموزشی در بخش آموزشهای مهارتی، توسعه ظرفیت مهارت آموزی در دورانی که ظرفیت آموزشی مراکز به دلیل فاصله گذاری اجتماعی تقلیل یافته ، تسهیل در بهره مندی عموم جامعه از آموزشهای فنی و حرفه ای، انعطاف در روشهای ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای و بسترسازی مناسب جهت ایجاد اشتغال از طریق ارتقاء سطح مهارت اقشار مختلف جامعه را از اهداف الگوی آموزشی سیما مهارت برشمرد. 
۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۲۱
روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز |