اخبار

دیدار مدیر پست بانک استان البرز با مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان

دیدار مدیر پست بانک استان البرز با مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان

مدیر پست بانک استان البرز روز پنجشنبه12 تیرماه با حضور در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی با حسین فلاح نژاد مدیرکل، تعاون کار ورفاه استان در دفتر ایشان دیدار وگفتگو نمود.

در این دیدار موضوع اعتبارات و ارائه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در سال 1399 و سایر تسهیلات و زمینه های همکاری پست بانک با این اداره کل  مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۳۳