اخبار

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی: ضرورت توسعه دولت الکترونیک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود

ضرورت توسعه دولت الکترونیک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود
نشست کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و اعضای این کمیته برگزار شد .
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، " غلامرضا پناه" ، معاون توسعه مدیریت و منابع  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت توسعه دولت الکترونیک گفت: با توجه به شرایط کرونا ، ضرورت توسعه دولت الکترونیک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
وی اجرای این طرح را در وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی  موفقیت آمیز دانست و از اقدامات انجام شده در این حوزه تقدیر کرد.
  سید جواد رضوی ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری  وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد، تجهیز و استاندارد سازی مرکز داده در این وزارتخانه در راستای گسترش دولت الکترونیک تاکید کرد.
دبیرکمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به اهمیت وظایف و ماموریت های وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی برای برقراری عدالت در میان ذی نفعان و تهیه سامانه های جامع و بانک های اطلاعاتی اشاره کرد. 
رضوی گفت : سامانه جامع روابط کار، سامانه ملی اشتغال ایرانیان LMIS، سامانه جامع و هوشمند تعاون ، بانک اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان  از جمله این سامانه ها به شمار می رود. 
  رئیس مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: از طریق، این سامانه ها بستر مناسب جهت تسریع و تسهیل دریافت خدمات به صورت یکپارچه فراهم می شود.
  در این نشست، بر حضور نمایندگان متناظر کمیته توسعه دولت الکترونیک در سازمانهای تابعه و ارائه گزارش در این حوزه تاکید شد.
۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۱۶
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |