اخبار

طرح تشکیل «اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تدوین شد

طرح تشکیل «اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تدوین شد
طرح تشکیل «اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از سوی معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه ارائه شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، به دنبال دستور محمدشریعتمداری ، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تدوین فرایندی سازماندهی شده و هدفمند برای درک و تجمیع انتظارات متفاوت بازیگران عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ترسیم چشم¬اندازهای استرتژیک آینده، معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه موظف شد تا طرحی در این زمینه ارائه کند. 
ضرورت وجود یک برنامه ملی آینده نگاری در دو بعد ایده پردازی و اجرا ، مبنای اصلی شکل گیری طرح «اندیشکده آینده نگاری» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 
اولویت بندی گزینه های دردسترس، شناسایی تهدیدها و فرصت های بالقوه در آینده، ایجاد ساختار و فرهنگ تحقیق و بررسی موضوعات و ارائه سناریوهای مختلف تأثیرگذار بر آینده از قبیل مسائل مربوط به بازار کار و محیط کسب و کار، اقتصاد و سرمایه گذاری، آینده رفاه و تأمین اجتماعی، مطالعات جمعیتی، جامعه اطلاعات، پیشرفت و تحول آموزش ها و مهارت ها، تغییرات فناوری رویکرد «اندیشکده آینده نگاری»  به شمار می رود.   
در این طرح، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرکز اصلی آینده نگاری شناخته می شود که به صورت مستمر به پایش پیشرفت فعالیت ها و پروژه های آینده نگاری می پردازد. این معاونت نمایندگان دائمی، از جمله رؤسا و دبیرهای کمیته ها را معرفی و تعیین می کند. 
در این طرح، پیشنهاد تشکیل دبیرخانه اندیشکده آینده نگاری ، کمیته های آن و همچنین تجربیات بین المللی دراین زمینه تشریح شده است.

 

گزارش کامل این طرح را از اینجا دریافت کنید.

۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۵۵
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |