اخبار

شریعتمداری توئیت کرد: هلدینگ صبا تامین بورسی می شود

شریعتمداری توئیت کرد: هلدینگ صبا تامین بورسی می شود

"محمد شریعتمداری" وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: هلدینگ صبا تامین که ارزش آن در دوره مدیریت‫ جوان و کارآمد اخیر از ۴۰۰۰میلیارد به ۲۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است، ۲۰فروردین و در اولین عرضه سال ۱۳۹۹ بورسی می‌شود.
پایبند به تعهداتم به رئیس جمهور در واگذاری ها و برای ارتقاء‫ شفافیت و نظارت مردمی در شرکت‌های تابعه شستا و وزارت تکاور هستم 

۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۵۱