اخبار

گزارش واکنش های نظام حمایت اجتماعی در مقابله با بحران کرونا منتشر شد

گزارش واکنش های نظام حمایت اجتماعی کشورهای جهان در مقابله با بحران کووید-19
گزارش واکنش های نظام حمایت اجتماعی کشورهای جهان در مقابله با بحران کووید-19 منتشر شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش واکنش های نظام حمایت اجتماعی در مقابله با بحران کووید-19 سازمان بین المللی کار، تحت عنوان "کووید 19 و دنیای کار/ جدیدترین برآوردها و تحلیل ها"  27 می 2020 ( 7 خرداد 1399) تهیه کرده است، ترجمه و منتشر شد.

 

این گزارش به بیان ساعات کار از دست رفته در نیمه اول 2020 و ادامه آثار جدی بر اشتغال، از دست رفتن بی سابقه ساعات کار در نیمه اول 2020، مزایای انجام آزمایش و ردیابی برای بازار کار، تداوم آثار شدید تعطیلی بر کارگران، پرداخته است . 

 

این گزارش ترجمه گزارش سازمان بین المللی کار است که در 27 می 2020 ( 7 خرداد 1399) منتشر شده است. 

 

برای دریافت متن کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.

۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۷
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |