اخبار

اعلام روش های استعلام آنی اعتبار دفترچه درمان تامین اجتماعی در استان البرز

اعلام روش های استعلام آنی اعتبار دفترچه درمان تامین اجتماعی
مرتضی سلامی مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز گفت : با توجه به اینکه تامین اعتبار دفاتر درمانی از ابتدای خرداد حذف شده همه پزشکان و مراکز درمانی مکلف شدند استحقاق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی را با یکی از این روشها استعلام کنند.

  به گزارش روابط عمومی مدیر کل تامین اجتماعی استان البرزدر این گفتگو بیان داشت با توجه به اینکه تامین اعتبار دفاتر درمانی از ابتدای خرداد حذف شده همه پزشکان و مراکز درمانی مکلف شدند استحقاق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی را با یکی از این روشها استعلام کنند.

سلامی در ادامه گفت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیز میتوانند با استفاده از یکی از این روشها از اعتبار دفترچه درمانی خود مطلع شوند روشها عبارتند از

1_ استفاه از اپلیکیشن موبایل: ورو به سایت http://pwa.tamin.ir ، اسکن بارکد دفترچه درمان و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

2_استفاده از نسخه وب : ورود به سایتhttp://medical.tamin.ir ورود کد ملی و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

3_ استفاداز کدussd : *4*1420# ،انتخاب گزینه 1 (استعلام اعتبار درمانی )، ورود کدملی و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

4_استفاده از کد ussd : *4*1420*1# ، ورود کد ملی و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

5_استفاده از اپلیکیشن موبایل : ورود به سایت http://pwa.tamin.ir ، ورود کدملی ، مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

6_ استفاده از کد ussd : *1666# ، انتخاب گزینه1 (استحقاق سنجی )، ورود کدملی ، مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

ایشان در پایان از مخاطبان سازمان درخواست کردند پوسترمربوط به این طرح که در همین وب سایت بارگزاری گردیده را برای همه گروههایی که عضو هستند و یا بستگان و دوستان خود ارسال فرموده تا از ۳۹ میلیون بار مراجعه مردم به شعب جلوگیری شود

۲۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۴۹
اداره کل تامین اجتماعی استان البرز |