اخبار

با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی استان البرز؛ جلسه تشریح وتبیین شیوه نامه اعطای تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا برگزار شد

شیوه نامه اعطای تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا
جلسه تشریح وتبیین شیوه نامه اعطای تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا روز یکشنبه 25 خرداد با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط وصادر کننده مجوز و نیز اتاق های تعاون وبازرگانی و صنعت ، معدن وکشاورزی استان در اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی برگزار شد.

 دراین جلسه ابراهیم شادمهر مدیر امور اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار استان در خصوص ضرورت هدایت وپاسخگویی به متقاضیان و صاحبان کسب وکار آسیب دیده از کرونا در جهت دریافت تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا توضیحاتی را ارائه نموده و بر اجرای صحیح شیوه نامه در جهت پاسخگویی به درخواست های متقاضیان ثبت نام شده در سامانه کارا تاکید کرد.

وی همچنین در ادامه نسبت به توضیح در خصوص جزئیات نحوه اجرای مفاد شیوه نامه اعطای این تسهیلات به متقاضیان در 14 رسته شغلی مصوب وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی برای اجرا از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط حاضر در جلسه اقدام نمود.

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰