اخبار

منصوری در اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال ۹۹: تخصیص منابع اشتغال بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و ایجاد اشتغال جدید است

تخصیص منابع اشتغال بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و اشتغال جدید
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال 99 گفت: میزان تخصیص منابع اشتغال به دستگاه ها ، بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و ایجاد اشتغال آنهاست .
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، «عیسی منصوری» در این نشست با تاکید بر این که همه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات اشتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند افزود: ملاک عمل در این زمینه، داده های ثبتی دستگاه ها در حوزه اشتغال است.
وی تاکید کرد: برای ارزیابی و بررسی عملکرد دستگاه ها و رسیدن به دستاوردهای واقعی اشتغال ، باید اطلاعات و داده های همه دستگاهها در سامانه ناظر بارگذاری و ثبت شود و مبنای عملکرد دستگاه ها باید ایجاد اشتغال واقعی مبتنی بر اجرای سیاست های اشتغال باشد. 
منصوری افزود: در سال جاری با راه اندازی سامانه ملی اشتغال و سامانه‌ کسب و کار، داده های اشتغال، بیکاری و جمعیت غیر فعال در این سامانه ها به صورت ثبتی وجود خواهند داشت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید به ضرورت تثبیت مشاغل موجود و ایجاد اشتغال جدید افزود: بهسازی سریع فضای کسب وکار و توجه به حوزه زنجیره ملی و منطقه ای اشتغال و اهتمام به حوزه مسکن از جمله راهکارهای پیش رو در جهت اشتغال زایی در کشور است. 
وی  با اشاره به اینکه کاهش نرخ بهره و تامین ضمانت سرمایه‌گذاری دو راهکار مهم در اصلاح ساختار اشتغال کشور محسوب می شود،  خاطر نشان کرد: وام دادن مشکلی را حل نخواهد کرد و نباید فقط به ابزار وام دادن تکیه شود بلکه باید به راهکارهای دیگر نیز توجه کرد، در این راستا نیازمند تحریک تقاضا و عرضه از سوی دیگر هستیم و این نگاه باید  در سطح کلان، بینابینی و خرد دیده شود .
منصوری، مقوله توسعه اشتغال روستایی را با اهمیت خواند و با تاکید بر اهمیت یکپارچه سازی برنامه های اشتغال ملی افزود: درکنار توجه به اشتغال روستایی باید به توسعه اشتغال شهری نیز توجه شود و فرایند ایجاد اشتغال باید به گونه ای باشد که ارائه تسهیلات در این راستا منجر به افزایش تولید، اشتغال و در نهایت ارزش افزوده شود. 
عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از میزان تعهد ایجاد اشتغال پیش بینی شده بیشتر است
در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال برگزار شد، افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای‌ اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از عملکرد این کمیسیون تخصصی در سال 98،  میزان تعهد ایجاد اشتغال در دستگاه های مختلف از جمله نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی ارائه کرد.
 وی افزود: عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان سایر دستگاه ها، در زمینه تعهد ایجاد اشتغال قابل قبول و خوب است و میزان تعهد ایجاد اشتغال پیش بینی شده بیشتر از حد انتظار بوده است.
 
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۵
وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی |