اخبار

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز در سال 99 برگزارشد

کارگروه توسعه مدیریت اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز
اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل تعاون،کار وفاه اجتماعی استان البرز در سال 1399 به ریاست حسین فلاح نژاد مدیرکل و با حضور دبیران کمیته های پنجگانه تحول اداری ،ظهر روز چهارشنبه 21 خرداد در اداره کل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمد امیری دبیر این کارگروه با قرائت دستور جلسه وشرح وظایف این کارگروه  به تشریح فعالیت های این  کارگروه در سال 1398 و میزان تحقق مصوبات آن در سال گذشته پرداخت و اهم عملکرد و وظایف کمیته های پنج گانه را برای سالجاری تشریح و مصوبات جلسات سال گذشته این کمیته ها را مطرح کرد.

در ادامه حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان ورئیس کارگروه توسعه مدیریت این اداره کل  با اشاره به اینکه عملکرد  این کارگروه  در  پیاده سازی نقشه ی راه تحول اداری بسیار حائز اهمیت است گفت : این اداره کل درراستای ماموریت های وزارت متبوع دارای وظایف بسیار زیاد با جامعه هدف گسترده می باشد و عملکردهای این اداره کل در حوزه های مختلف بسیار تخصصی و دارای گستره فراوانی می باشد ولذا چشم انداز این اداره کل همواره در جهت بررسی نقاط قوت وضعف ورفع موانع ومشکلات وبهبود عملکرد وبهره وری ونیز تحقق تمامی برنامه های ابلاغی وشاخص های تخصصی وعمومی در سطح اداره کل می باشد که با استفاده از ظرفیت کمیته های پنجگانه تحول اداری می توان تا حد مطلوبی بدان دست یافت.

وی با بیان اینکه خدمات و فعالیت های بسیار زیاد و موثری در این اداره کل صورت می گیرد، بر اهمیت مستند سازی اقدامات تاکید کرد وابراز داشت : باید برای ارائه عملکردها و اقدامات انجام شده در اداره، مستند سازی از سوی حوزه های تخصصی بصورت کامل و بر اساس برنامه عملیاتی ابلاغی وزارت متبوع در سال 99 صورت گیرد تا جهت ارزیابی در پایان سال به وزارت متبوع ونهادهای ارزیابی کننده استانی ارائه شود و دراین خصوص مدیران و روسای ستادی و اجرایی باید بطور منظم مستندات اقدامات خود را جمع آوری و در پایان شش ماه به واحد ارزیابی عملکرد ارائه دهند.

مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نقش کمیته های تحول اداری بویژه  کمیته های نظام پیشنهادات و بهره وری در ایجاد مشارکت همکاران در امور جاری اداره برای بهبود فرایندها افزود: در تمامی کمیته های تحول اداری باید علاوه بر دبیران هر یک از اعضا در تحقق مصوبات و تصمیمات کمیته نقش خود را ایفا نماید ودر این راستا نیز از مشارکت همکاران ونیز استفاده از نظرات و پیشنهادات موثر آنها  برای بهبود عملکرد در فعالیتهای اداره دراین کمیته ها باید بهره جست که در این میان نقش کمیته نظام پیشنهادات و کمیته بهره وری برای جلب مشارکت کارکنان بسیار پررنگ تر خواهد بود.

فلاح نژاد با تاکید بر انجام خود ارزیابی عملکرد ادارات اجرایی و ستادی برای تحلیل نقاط ضعف وقدرت و بهبود ارائه خدمات در این خصوص گفت : نقش خود ارزیابی در پیشرفت و بهبود و کیفیت عملکرد دستگاه بسیار حائز اهمیت است  و برنامه ریزی جهت اجرا و همچنین بازخورد ارزیابی صورت گرفته موجب اصلاح فرآیند ها و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف ادارات خواهد شد.

در ادامه این جلسه دبیران کمیته های پنجگانه تحول اداری، صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب موضوعات و برنامه های سالجاری برای کمیته های خود را تشریح نموده و همچنین مسئول ارزیابی عملکرد اداره کل نیز در خصوص نحوه مستند سازی و بارگذاری مستندات در سامانه تسما وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در سال 98 و بررسی نقاط قوت وضعف در این خصوص و ارائه مطلوب مستندات برای کسب امتیازات عملکردی مطلوب در وزارت متبوع و استان برای سال 99 مطالبی را بیان و یادآوری نمود.

۲۲ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۳
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز |