اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد شبکه های اجتماعی در فعالیت های روابط عمومی در اداره کل تعاون،کارورفاه استان البرز

آموزش شبکه های اجتماعی در روابط عمومی
کارگاه آموزشی کاربرد شبکه های اجتماعی در فعالیت های روابط عمومی از سوی مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی روز دوشنبه 19 خرداد برای مدیران روابط عمومی عضو شورای هماهنگی دستگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه در استان البرز برگزار شد.

در ایتدای این جلسه علی بزم آمون دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های تابعه در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در خصوص اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی و اهمیت استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی در اطلاع رسانی اقدامات و دستاوردهای وزارت تعاون کار گفت : با توجه به جهان پرشتاب امروز وعرصه فناوری های دیجیتالی اگر روابط عمومی‌ها همه ابزارهای نوین ارتباطی و الکترونیکی را در اختیار داشته باشند ولی مهارت و راهبرد استفاده مناسب در زمان، مکان و شناخت مخاطب را نداشته باشند و همچنان به تفکر سنتی پایبند باشند، هیچ‌گاه به یک روابط عمومی سایبری و دیجیتالی تبدیل نمی‌شوند.

وی افزود: ابزارهای نوین اطلاع رسانی امری است که شیوه های سنتی انتقال اخبار و اطلاعات توان مقابله با آن را ندارند، در واقع سرعت انتقال اخبار و اطلاعات در دنیای امروز به حدی بالا است که عمر یک خبر را بسیار کوتاه کرده و هر اتفاقی در هر نقطه از جهان به سرعت و در مدت چند دقیقه به کل دنیا مخابره می شود. آنچه که بدیهی است این است که سازمان باید براساس قانون شفاف سازی اطلاعات، اطلاعات موردنیاز مخاطبان را در اختیار آنان قرار دهد و در این راستا فضای مجازی می تواند راه گشای اطلاع رسانی شفاف و سریع باشد.

وی همچنین به تشریح سیاست های مرکز روابط عمومی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در خصوص استفاده از بسترهای دیجیتالی و مجازی در امر اطلاع رسانی و اخبار سریع و به موقع جهت مخاطبان این وزارتخانه پرداخت.

در ادامه این جلسه همچنین مدیران روابط عمومی های دستگاه های تابعه این وزارتخانه در استان البرز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مزایای و معایب و محدودیت های فضای مجازی در عصر امروز و اهمیت و نقش این بستر الکترونیکی برای سرعت اطلاع رسانی و پاسخگویی به جامعه هدف پرداختند.

همچنین در این کارگاه آموزشی در خصوص استفاده از فضای توئیتر در فعالیت های اطلاع رسانی وخبری دستگاه های وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی مواردی بیان گردید و نکات آموزشی و تخصصی خبری در خصوص استفاده از شبکه اجتماعی مجازی از سوی مدرس مدعو بیان و ارائه گردید.

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۱