اخبار

دومین جلسه شورای مدیریت اداره کل در اردیبهشت ماه سالجاری برگزار شد

دومین جلسه شورای مدیریت اداره کل در اردیبهشت ماه سالجاری برگزار شد
دومین جلسه شورای مدیران اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز در سالجاری با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ومدیران وروسای ادارات شهرستانهای تابعه اداره کل روز سه شنبه 30 اردیبهشت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی ضمن تقدیر از اقدامات روسا و مدیران وهمکاران اداره کل در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با پیشگیری از بیماری کرونا و خدمات رسانی به مردم و جامعه کاروتولید دراین ایام بویژه پیگیری در خصوص تسهیلات کارفرمایان وبیمه بیکاری کرونا  ؛ بر مسئولیت سنگین این اداره کل و وزارت متبوع در خصوص حفظ وصیانت از سلامت نیروی کار در استان و نیز پرسنل اداره کل با توجه به شرایط ناشی از بیماری کرونا و پیامدهای اقتصادی ونیز اشتغال جامعه کار وتولید تاکید نمود .

وی در این خصوص اظهار کرد : باید مدیران ومسئولین و کارکنان ادارات با تمام توان وبا رعایت دقیق انضباط ونظم اداری در خصوص وظایف و ماموریت هایی که بطور روزانه وموردی و فوری به اداره کل از سوی وزارت متبوع و ستادهای کشوری و استانی در موضوعات مختلف به آنها ابلاغ می شود توجه جدی داشته باشند وپیگیری لازم را بنمایند وهمچنین اقدامات،آمار وبرنامه ها شهرستانی توسط روسای شهرستانها ومدیران در استان باید بطور مرتب رصد گردیده وگزارشات مربوط به اداره کل ارائه تا به وزارت متبوع واستانداری ارسال شود

مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز با تاکید بر اجرای تدابیر حفاظتی و بهداشتی در فاصله گذاری اجتماعی برای کارکنان و جامعه کار وتولید استان خاطر نشان کرد : بازرسان کار در جهت نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و نیز رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محیطهای کار وتولید در واحدهای صنعتی  وتولیدی نقش مهم و ویژه ای دارند و باید در کنار این وظیفه مهم وظایف اصلی حوزه بازرسی کار بویژه حوادث ناشی از کار و بازرسی های دوره ای و موردی  مرتب از واحدهای استان را توجه جدی نموده در این خصوص بطور روزانه انجام  وگزارش این بازرسی ها به اداره کل جهت ارائه به ستاد وزارت متبوع  ارسال گردد.

همچنین در این جلسه در خصوص تهیه اقلام بهداشتی حفاظتی برای پرسنل اداره و بازرسان کار برای پیشگیری از بیماری کرونا ، سامانه بیمه بیکاری وضرورت ثبت متقاضیان بیمه بیکاری عادی و کرونا در این سایت ، ضوابط دورکاری کارکنان اداره کل ، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اداره ،‌تشریح وظایف بازرسان کار وبرنامه های سالجاری انان، پیگیری سامانه کارورزی و کارا ووام تسهیلات کرونا به کارفرمایان ، برش شهرستانی فعالیتهای هر حوزه تخصصی اداره کل در شهرستانها در سالجاری ، رفع مشکل پیشخوانهای دولت در خصوص سامانه روابط کار ، تشکیل تعاونی ها و مجامع آنها از طریق سامانه هوشمند تعاون وپیگیری تسهیلات مشوق تعاونی ها در شهرستانها، پیگیری اعتبارات تجهیز وعمرانی در شهرستانها از سوی روسا ،هماهنگی روسای شهرستانی با فرمانداریها و غیره مواردی مطرح و مصوباتی جهت اجرا تصویب شد.

 

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۳۱