اخبار

اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در خصوص مقابله با ویروس کرونا

اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در خصوص مقابله با ویروس کرونا
مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز از اقدامات اداره کل تعاون کار استان البرز در خصوص پیشگیری از بیماری کرونا خبر داد.

فلاح نژاد با اشاره به شیوع کرونا  ویروس گفت:  این اداره کل اقدامات موثری در خصوص پیشگیری  ازشیوع این ویروس  در سطح واحدها و ادارات تابعه انجام داده است.

وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از بیماری جلسات عمومی، مأموریت های غیر ضروری داخل و خارج استانی ،کلاس های آموزشی،غعالیت های ورزشی کارکنان و مراسم های مذهبی وجلسات غیر ضروری در اداره کل و ادارات شهرستانی لغو شده است.

مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز گفت: ضدعفونی  کلیه قسمت های ادارات ، حذف توزیع چای با لیوان های شیشه ای و استفاده از لیوان های یکبار مصرف  و تهیه و توزیع  مواد  و وسایل  ضدعفونی کننده، دستکش یکبار مصرف  در بین کارکنان و کلیه مراجعان و و نصب استندها و پوستر های اطلاع رسانی برای  مراجعه  کنند گان به منظور ارتقای سطح آگاهی شهروندان  نسبت به روش های پیشگیری نیز در سطح اداره کل و ادارات تابعه انجام شده است.

فلاح نژاد همچنین گفت:  از حضور کارکنان دارای  بیماری سرماخوردگی وموارد مشکوک و نیز بیماری های مشابه وخاص در محل خدمت با صدور مرخصی جلوگیری می شود و برای کلیه کارکنان دورکاری وشیفت بندی در نظر گرفته شده که به صورت شیفتی در محل کار حضور یابند و اکثر فعالیت های اداری نیز از طریق اتوماسیون و بستر دولت الکترونیک و با استفاده از سامانه های وزارت متبوع وبصورت تلفنی جهت مراجعان انجام می پذیرد.

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۵۲