اخبار

در نشست کاریابی های غیردولتی استان البرز مطرح شد؛ هدایت شغلی اصلی ترین رسالت کاریابی هاست

در نشست کاریابی های غیردولتی استان البرز مطرح شد؛ هدایت شغلی اصلی ترین رسالت کاریابی هاست
مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز در نشست با کاریابی های استان در اداره کل با حضور مدیران این مراکز با رویکرد معرفی فرصتهای شغلی جدید گفت : هدایت شغلی متناسب با سلایق ، تخصص کارجویان وظرفیت های استان مهمترین رسالت مراکز کاریابی است.

حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان در این جلسه ضمن اشاره به هم افزایی وتعامل موثر کاریابی های استان با اداره کل در خصوص اشتغال کارجویان و انجام امور بیمه بیکاری گفت : هم افزایی و تعامل مناسب بین اداره کل و کاریابیها می تواند منجر به پیشرفت فرایندها در روند معرفی بیکاران به مشاغل گردد و هدف اصلی این جلسات نیز شناسایی فرصتهای شغلی است.

وی رسالت اصلی ونقش کاریابی های غیر دولتی در تحلیل و شناخت بازار کار استان را یادآور شد و اظهار کرد : با توجه به تغییراتی که در بازار کار شاهد آن هستیم جامعه کسب و کار نیازمند تعریف فرصت های شغلی جدید بر اساس ظرفیت های استان  است و در این میان در راستای تعامل اداره کل با کاریابی ها؛ این مراکز می توانند در سنجش نیاز و تحلیل بازار کار به ما کمک کنند و ما نیز نقش نظارتی خود را در راستای وظایف ذاتی بخش دولتی در کنار تعامل موثر برای کاریابی های اعمال می نماییم.

مدیرکل تعاون کار با  اشاره  به اهمیت بهره مندی از روش های نوین در مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ها و مهارت افزایی کارکنان این مراکز وپرهیز از روشهای سنتی کاریابی گفت:کاریابی ها بازوان اجرایی قوی برای دولت ،فعالان عرصه اقتصادی و کارآفرینان و کارفرمايان هستند و باید استراتژی و روشهای جدید در کار خود بر اساس دانش روز اتخاذ  نمایند و تحول در کار را در پیش رو قرار دهند .

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصادی امیدواریم با همکاری یکدیگر گره گشای مشکل بیکاری باشیم خاطر نشان کرد :‌ موسسه های کاریابی باید ضمن توجه به کمیت و آمار با تلاش بیشتر و توجه به کرامت انسانی و کسب مهارت و تخصص با جلب اعتماد مردم خدمات شایسته ای را ارائه کنند.

فلاح نژاد با تاکید بر اینکه کاریابی ها باید ارتباط خوبی با صنعت، خدمات و بازار کار داشته باشند افزود : مراکز کاریابی بایستی بتوانند متناسب با نیاز روز و بازار کار، به روز و کار آمد باشند خدمات جدید ارائه داده و متناسب با آن حرکت نموده و رسالت و مسئولیت اصلی خودش را انجام دهند و در این مسیر خلاقیت داشته باشد .

وی با اشاره به اجرای طرح اشتغال مهارت محور و هدفمند شدن آموزش های مهارتی برای ایجاد اشتغال در استان بیان داشت : کارجویان نیازمند کسب مهارتهای شغلی هستند زیرا کسب مهارت های مورد نیاز بازار کار می تواند ضمن ایجاد زمینه جذب کارجویان توسط کارفرمایان از هدر رفتن فرصت های شغلی  ممانعت نماید و دراین مسیر باید کاریابی ها نسبت به طرح اشتغال مهارت محور که استان پایلوت آن نیز می باشد ویقینا زمینه اشتغال بسیاری را در استان فراهم خواهد آورد توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل تعاون کار استان در ادامه از کاریابی ها خواست نسبت به تقویت وهمکاری انجمن صنفی کاریابی ها در استان که نیروهای بسیار خوبی در آن انجام وظیفه می کنند و همکاری لازم وتعاملات و آموزش های تخصصی وهمبستگی حرفه ای را برای بهتر شدن فعالیت ها وموفقیت های این صنف در نظر دارند را بطور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

در این جلسه ابراهیم شادمهر مدیر امور اشتغال وکارآفرینی اداره کل نیز گزارشی از آمار بکارگماردگان از سوی کاریابی های استان بر اساس شاخص های آماری سالانه را ارائه داده و بر فعالیت بیشتر کاریابی ها در خصوص اشتغال کارجویان وتحقق سهم مورد نظر در سال آینده وتلاش بیشتر در این خصوص در جهت رضایتمندی مردم استان  تاکید نمود.

درادامه همچنین اعضای انجمن صنفی کاریابی های استان و  مدیران کاریابی ها مسائل ومشکلات و نقاط ضعف وقدرت خود در فعالیت کاریابی را بیان نموده و پیشنهاداتی از سوی انجمن صنفی استان برای بهبود وتشویق و ایجاد انگیزه در این مراکز وارائه خدمات بهتر به کارجویان مطرح شد.

۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۵۳