اخبار

جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج برگزار شد

جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج برگزار شد
جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج با حضور حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی و محمد علی محمد مدیر امو تعاون این اداره کل صبح روز شنبه 19 بهمن در اداره کل برگزار شد.

در این جلسه در خصوص وضعیت پروژه ،تعیین تکلیف در زمینه سه جانبه شدن  پروژه ونیز مجمع برگزار شده این تعاونی وبررسی کاندیداهای مجمع که دارای شرایط موردنظر می باشند جهت حل مشکل بحث وبررسی وارائه راهکارگردید.

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۰۷:۳۳