اخبار

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان البرز در نشست تخصصی کارشناسان روابط کار : ارائه خدمات به شکل سریع و شفاف از مزایای سامانه جامع روابط کار است

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان البرز در نشست تخصصی کارشناسان روابط کار :  ارائه خدمات به شکل سریع و شفاف از مزایای سامانه جامع روابط کار است
حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز در نشست تخصصی با مدیر و رئیس وکارشناسان روابط کار اداره کل ونیز روسای ادارات تابعه شهرستانی که روز پنجشنبه 17 بهمن در اداره کل با دستور کار اجرای سامانه روابط کار برگزار شد گفت : ارائه خدمات به شکل سریع و شفاف از مزایای سامانه جامع روابط کار است.

فلاح نژاد دراین نشست با اشاره به اینکه راه اندازی سامانه جامع روابط کار از سوی وزارت کار یک تحول عظیم در ارائه خدمات در حوزه روابط کار ایجاد می نماید اظهار کرد: سامانه جامع روابط کار سامانه‌ای است که در بستر دولت الکترونیک تمام فرایندها و روابط کاری بین کارگر و کارفرما را به صورت الکترونیکی ثبت می نماید و این طرح در راستای شفافیت خدمات و کاهش بروکراسی اداری وتسریع در رسیدگی های روابط کار از سوی وزارت تعاون کار طراحی و در حال حاضر در کشور در حال اجرا و فعالیت می باشد.

وی تصریح کرد : سامانه روابط کار با هدف کاهش مراجعات حضوری کارگران و کارفرمایان به ادارات کار و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده وصرفه جویی در هزینه های مرتبط با اجرای سنتی این فرایندها طراحی شده است و با توجه به اینکه تمامی فرایندهای این حوزه به تدریج بصورت دولت الکترونیک و با سامانه انجام می گردد ،کارشناسان روابط کار ملزم به یادگیری و آموزش در این خصوص برای ارائه خدمت به مراجعان وارباب رجوع در جهت تسریع کار انان می باشند.

مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان همچنین تاکید کرد : کارشناسان ومسئولین حوزه روابط کار در هنگام کار با این سامانه جدید در صورت مشاهده نقایص واشکالات ناشی از سامانه ، طی پیشنهاداتی موارد را به مدیر روابط کار منعکس نموده تا پس از جمع بندی جهت رفع نقص نرم افزاری در سامانه به حوزه تخصصی وزات متبوع ارسال و رفع مشکل گردد.

وی خاطر نشان کرد : حوزه های انفورماتیک وروابط کار به جهت تسریع در اجرای این سامانه و کاهش فرایندهای اداری در این خصوص طی برنامه ریزی مشخص برای همکاران آموزشهای لازم و رفع مشکل را در دستور کار قرار دهند.

همچنین در این جلسه مدیرکل ،مدیر و رئیس روابط کار در خصوص اجرای فرایندهای تشکیل پرونده و رسیدگی ها از طریق سامانه پس از استماع مشکلات همکاران وروسای ادارات شهرستانی در این خصوص توضیحات لازم را ارائه نموده و نکات اموزشی در ادامه این نشست بصورت پاور پوینت برای استفاده از سامانه جامع روابط کار توسط رئیس روابط کار اموزش داده شد.

 

 

۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۱۱