اخبار

نشست تخصصی هماهنگی بازرسان کار اداره کل تعاون ،کاررفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد

نشست تخصصی هماهنگی بازرسان کار اداره کل تعاون ،کاررفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد
نشست تخصصی بازرسان کار اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان البرز با حضور مرتضی زرین فر مدیر روابط کار واحمد رمضانی رئیس بازرسی کار استان در اداره کل روز چهارشنبه 16 بهمن برگزار شد.

رمضانی رئیس بازرسی کار اداره کل در ابتدا ضمن تبریک دهه فجر اهداف بازرسی کار را برشمرده و گفت: حوزه بازرسی کار از مهمترین حوزه های تخصصی وزارت کار است و در این حوزه  به استناد ماده 96 قانون کار تمام موضوعات روابط کار بطور عمومی و تمام حوزه تخصصی وفنی در حوزه بازرسی را در بر میگیرد وتنها حوزه ای است که امور تخصصی و کاملا فنی بر آن حاکم است وباید وظایف بگونه ای کارشناسی وتجزیه وتحلیل گردد تا نتیجه آن منجر به صیانت از نیروی کار  وجلوگیری از هدر رفت منابع مادی کارگاه گردد که بسیار موضوع تاثیر گذاری در روند کار وتولید است.

وی با تاکید بر اینکه  شغل بازرسی کار بسیار مهم وتاثیر گذار می باشد افزود :  نظارت بر اجرای قانون کار  ورعایت آئین نامه های حفاظت وبهداشت در حفظ منابع مادی محیط کار با نظارت بازرسان بسیار تاثیر گذار است وبا نظارتهای مستمر که از سوی بازرسان انجام می شود محیط کار  ایمن بررسی ،‌موارد خطر با آموزش های تخصصی ایمنی و تذکر به کارگر و کارفرما اصلاح می گردد و این موضوع تاثیر بسیار زیادی در روند کاهش حوادث ناشی از کار خواهد داشت.

در این جلسه مواردی چون بررسی وارائه پیشنهادات از سوی بازرسان کار در خصوص دستور العمل بازرسی کار بر اساس مقاوله نامه ILO جهت ارائه به وزارت متبوع ،تحقق آمار وعملکرد سامانه برته در وظایف تخصصی بازرسی کار تا پایان سال و رفع نقایص ، توجه بازرسان کار به ایتم بازرسی کار در سامانه جدید روابط کار  ،‌اخلاق حرفه ای در کار، اجرای اموزشهای تخصصی به کارگران و کارفرمایان ،‌تقویت کمیته های حفاظت فنی واحدهای تولیدی ، تعیین صلاحیت مسئولین ایمنی وسایر مباحث تخصصی بازرسی کار جهت اجرا ووحدت رویه تا پایان سال مطرح گردید.

همچنین بازرسان کار ادارات نیز مسائل ومشکلات مرتبط با حوزه کاری خود را بیان نموده و پیشنهاداتی در جهت بهبود فرایند کار بازرسی کار عنوان گردید.

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷