اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی طرح کاج ویژه ویژه بهداشت یاران کار واحدهای تولیدی وصنعتی استان البرز

برگزاری کارگاه آموزشی طرح کاج ویژه ویژه بهداشت یاران کار واحدهای تولیدی وصنعتی استان البرز
کارگاه آموزشی وتوجیهی طرح کاج (طرح ملی استقرار مداخلات پیشگیری از مصرف مواد مخدر درجامعه کاروتولید) ویژه بهداشت یاران کار (بهبان ها) با هدف پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید با حضور 30 نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای از واحدهای تولیدی جدید استان البرز در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.

مرضیه فهمیده رئیس اداره امور اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در این نشست ضمن تشریح طرح کاج گفت : کارگران نیروهای مولد جامعه هستند و ارتقای سلامت آنان باعث افزایش بهره‌وری و بهبود سلامت جامعه می‌شود، از این‌رو طرح «کاج» جهت بهبود شاخص‌های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی  کارگران به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

وی افزود : طرح کاج برای افزایش بهره وری نیروی کار، کمک به افزایش مهارت و دانش عمومی کارگران در خصوص سو مصرف مواد، جلوگیری از ایجاد درگیری و برخوردهای مخرب با افزایش مهارت های مدیریت هیجان، جلوگیری از افزایش و کنترل حوادث ناشی از کار، تقویت روحیه همدلی ونیز جلوگیری از هدر رفت منابع در استان جهت بهبان ها در واحدهای تولیدی برای آموزش به کارگران از سوی این اداره کل تشریح و آموزش داده می شود.

فهمیده ضمن برشماری وظایف بهبان ها در اجرای طرح کاج در واحدهای تولیدی خاطر نشان کرد : بهبانها باید با ورود به سامانه بهبان به آدرس www.behban.ir نسبت به ثبت اطلاعات کارگران در سامانه اقدام و گزارش گیری نمایند ،‌همچنین برگزاری کارگاه ها آموزشی در خصوص یسته های سبک زندگی برای کارگران وارزشیابی میزان افزایش اطلاعات وانگیزه ورضایتمندی کارگران از آموزش ها؛ مطابق بسته آموزشی سبک زندگی سالم از وظایف بهبان ها در واحدهای تولیدی می باشد که باید بدان اهتمام داشته باشند.

رئیس اداره امور اجتماعی اداره کل تعاون کار استان ادامه داد : بهبان ها باید کارگری را که موردی از اعتیاد در وی دیده می شود را مطابق ارزیابی سبک زندگی به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سلامت و یا درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی ویا واحد های خدمات اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی معرفی شده از سوی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ارجاع داده و تا حصول نتیجه از سلامت وی موضوع را پیگیری نمایند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به رویکرد پیشگیری از اعتیاد در محیط های کار و تولید تصریح کرد: سو مصرف مواد مخدر در محیط های کاری هزینه های جبران ناپذیری مانند خسارات حوادث کار، افزایش حق بیمه غرامت کارگران، پایین آمدن سرعت و کیفیت کار، افزایش غیبت های ناشی از بیماری و آسیب را در پی خواهد داشت که لزوم اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیرانه را در فضای کار و تولید  می طلبد و بهداشت یاران کار در این خصوص نقش بسزایی را در واحدهای تولیدی ایفا می نمایند.

همچنین در این جلسه، مطالب آموزشی مصوب وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی جهت بهبان ها با عنوان اصول وفنون پیشگیری از اعتیاد در محل کار ارائه وجزوات و بروشورهایی در این خصوص به بهداشت یاران کار واحدهای تولیدی تحویل شد.

۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۳۸