اخبار

نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

نشست مشترک مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

تقی غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز روز پنجشنبه 19 دی با حضور در دفتر مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان با وی دیدار وگفتگو نمود.

غیاثی تبار در این نشست ضمن تبریک انتصاب مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در خصوص تعاملات آموزشی، ارائه آموزشهای هدفمند بر اساس نیاز صنایع و بنگاهها، جلوگیری از هدررفت منابع با اجرای پروژه اشتغالزایی مهارت محور و سایر موارد مرتبط با اشتغال مهارت محور مطالبی را بیان نمود.

در این نشست بر همکاریهای وتعامل در خصوص اجرای آموزشهای مهارتی وطرحهای اشتغال مهارت محوراز سوی حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی تاکید گردید.

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۰۸