اخبار

اطلاعیه شماره 13 ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی

اطلاعیه شماره 13 ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی
همانطور که در اطلاع رسانی های قبلی به استحضار مردم شریف رسانده شد درخواست 419 هزار خانوار برای دریافت کمک حمایت معیشتی واجد شرایط تشخیص داده شد و در 10 دیماه، معادل دو ماه به حسابشان واریز شد.

 تصمیم گیری در مورد سایر متقاضیان نیازمند بررسی بیشتر است. از این رو طی روزهای آینده و از طریق پیامک یا سایر روش‌ها دراین خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.

 تاکید می شود خانوارهایی که واجد شریط تشخیص داده شوند کمک حمایت معیشتی معوق آنها پرداخت می شود.

۱۷ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۰۹