اخبار

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از حوادث ناشی از کار جهت کارگران فصلی وساختمانی کرج

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از حوادث ناشی از کار جهت کارگران فصلی وساختمانی کرج

دوره آموزشی پیشگیری از حوادث ناشی از کار جهت کارگران فصلی وساختمانی شهرستان کرج در منطقه مهرشهر روز سه شنبه 26 آذرماه در محل مصلی مهرشهر کرج برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با همکاری دفتر امام جمعه منطقه مهرشهر کرج  و بسیج کارگری و اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد به بیش از 60 کارگر فصلی وساختمانی آموزشهای ایمنی وپیشگیری از حوادث کار توسط رئیس اداره بازرسی کار و بازرس کار اداره شمال کرج ارائه گردید.

 

۱ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۲۰