اخبار

کارگاه آموزشی ارتباط با معلولین در اداره کل تعاون کار ورفاه استان البرز برگزارشد

کارگاه آموزشی ارتباط با معلولین در  اداره کل تعاون کار ورفاه استان البرز برگزارشد
کارگاه آموزشی ارتباط با معلولین با هدف آموزش ارتباط موثر کارکنان ادارات با مراجعین معلول ونحوه برخورد با آنان وحفظ کرامت مراجعان توانخواه جهت کارکنان اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در روز دوشنبه 25 آذر 98در این اداره کل برگزار شد.

مدرس این کارگاه اموزشی و کارشناس اداره کل بهزیستی استان حاضر در این جلسه در ادامه سخنان خود بر تکریم هر چه بهتر ارباب رجوع معلول وتوانخواه، حفظ حرمت و شخصیت آنان، ارائه خدمات مطلوب وموثر و برخورد مناسب کارکنان با اینگونه افراد تاکید کرد و یادآور شد: در راستای حفظ کرامت و تکریم ارباب رجوع و همچنین لزوم شناخت بیشتر در خصوص چگونگی برقراری ارتباط با افراد توان خواه و همچنین استانداردهای مناسب سازی فضای ادارات برای بهره گیری این افراد از خدمات دستگاهها  باید نحوه برخورد با اینگونه افراد آموزش داده شود تا فرد معلول دچار سرخوردگی وکمبود عزت نفس در بهره مندی از خدمت نگردد.

وی افزود : ناآگاهی و کمبود دانش لازم جهت برخورد با فرد معلول باعث ایجاد اضطراب در وی  می شود و باید همان طور با او رفتار کنیم که دوست داریم با خودمان رفتار شود و در برخورد با فرد توانخواه سعی شود  همیشه معلولیت فرد را نبینید وبا حوصله به درخواست او پاسخ دهید .

وی ادامه داد : توجه نمایید که فرد دارای معلولیت ممکن است برای انجام کار یا بیان مسأله ای نیاز به زمان بیشتری نسبت افراد غیر معلول داشته باشد و زمانی که درصدد برگزاری یک جلسه، ملاقات با وی هستید، امکاناتی که فرد دارای معلولیت نیاز دارد را فراهم کنید و چنانچه در این زمینه مانعی وجود دارد که قابل رفع نیست پیش از آمدن فرد، به او اطلاع دهید تا رضایت وی جلب گردد.

همچنین دراین دوره آموزشی در خصوص راهکارهای مناسب سازی فضاهای شهری واداری نیز نکاتی ارائه شد.

شایان ذکر است این دوره در جهت اجرای مفاد صیانت از حقوق شهروندی و در راستای برخورداری همه شهروندان بطور یکسان و بدون تبعیض از خدمات دولتی برگزار گردید.

۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۵