اخبار

تصویب واجرا آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت

تصویب واجرا آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت
حسین فلاح نژاد سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: آیین نامه ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت در جلسه در شورای عالی حفاظت فنی، تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه ‎اجتماعی رسید ودر 20 آذرماه جاری در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و دراستان اجرایی می شود.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص تصویب این آئین نامه گفت:  با هدف ایمن سازی محیط کار در جایگاه‌های عرضه سوخت و پیشگیری از حوادث ناشی از کار، "آیین نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت" در جلسه مورخ ۱۴ مرداد امسال در شورای عالی حفاظت فنی تدوین شد و در تاریخ ۲۲ آبان ماه به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید ودر روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و در استانها اجرایی می شود.

وی با اعلام این مطلب که آیین نامه جهت اجرا و نظارت بر اجرای آن طی بازرسی‌های این اداره کل ابلاغ شده است افزود: این آیین نامه با هدف ایمن سازی محیط کار در جایگاه‌های عرضه سوخت و پیشگیری از حوادث ناشی از کار تهیه شده و در کلیه جایگاه‌های عرضه سوخت مشمول ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، لازم الاجرا است.

فلاح نژاد تصریح کرد: مسئولیت ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت بر عهده کارفرما است و کارفرما مکلف به رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و دیگر قوانین و مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظتی بوده و باید از مراجع ذیصلاح مجوز‌های مرتبط را اخذ کند.

سرپرست اداره کل استان البرز ادامه داد: کارفرما مکلف است بر اساس مخاطرات ناشی از عرضه هر نوع سوخت از قبیل گازوییل، بنزین، گاز طبیعی و غیره اصول ایمنی متناسب را بکار گیرد.

وی افزود: همچنین کارفرما مکلف است نسبت به بکارگیری مسئول ایمنی دارای صلاحیت، مطابق با آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها، اقدام کند.

شایان ذکر است این آییننامه مشتمل بر 109 ماده است که مسائل مرتبط با ایمنی بهره برداری از جایگاه های عرضه سوخت را پوشش می دهد .

 

 متن کامل آیین نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت

۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۵