اخبار

جلسه تعیین صلاحیت مسئولین ایمنی اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزارشد

جلسه تعیین صلاحیت مسئولین ایمنی اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزارشد
جلسه تعیین صلاحیت مسئولین ایمنی اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان البرز روز دوشنبه 29 مهر سالجاری با حضور معرفی شدگان واحدهای تولید استان جهت تایید صلاحیت ایمنی برگزارشد .

 

احمد رمضانی رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون کار ورفاه استان البرز گفت: جلسه مهر ماه کمیته تایید صلاحیت مسئولین ایمنی کارگاه های مشمول استان با حضور اعضاء،تشکیل و تعدادی از پرونده های ارسالی مورد بررسی قرارگرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: در این جلسه صلاحیت واجدین شرایط از واحدهای تولیدی استان مطابق آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها مورد بحث و بررسی گرفته که پس از احراز صلاحیت، مطابق آئین نامه مربوطه برای متقاضیان گواهینامه تائید صلاحیت صادر خواهد شد.

رمضانی در پایان اشاره کرد: هدف از برگزاری این جلسه اینست که با توجه به نوع فعالیت هر کارگاه و مخاطرات آن، تعداد کارگران، سوابق و مدارک تحصیلی مسئولین ایمنی مورد بررسی و با آیین­ نامه مورد تطبیق قرار گیرد

در این جلسه هچنین اموزش برخی نکات ایمنی برای تعیین صلاحیت شدگان در خصوص مخاطرات شغلی در واحدهای تولیدی صنعتی انجام پذیرفت

 


۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۰:۴۰