اخبار

کمیته پنجگانه تحول اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد

کمیته پنجگانه تحول اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد
کمیته پنجگانه تحول اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور حسین فلاح نژاد سرپرست اداره کل ودبیران ومسئولین کمیته های پنجگانه تحول اداری اداره کل روز دوشنبه22 مهرماه دراین اداره برگزار شد.

در این جلسه سرپرست اداره کل ضمن تقدیر از تلاشهای دبیران این کمیته ها در تحقق مطلوب اهداف وشاخصه های عملکردی عمومی واختصاصی عملکرد سال گذشته وسالجاری ؛ در خصوص احصا و بهبود و استاندارد سازی فرایندها ونیز فرایند برونسپاری وواگذاری بخشی از خدمات ونیز نحوه فعالیت کمیته های پنجگانه تحول اداری ونقش این کمیته ها در بهبود فرایندها وارائه خدمات بهتر به جامعه هدف و تحقق اهداف سازمانی و همچنین اهمیت فعالیتهای کمیته خودارزیابی عملکرد در ارزیابی فعالیت شهرستانها توضیحاتی بیان کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مستند سازی فعالیتهای اداره کل در جهت ارائه به وزارت متبوع واستان جهت ارزیابی عملکرد وکسب رتبه های برتر وجشنواره شهید رجایی گفت : تمامی کمیته ها ونیز روسا ومدیران می بایست نسبت به مستند سازی فعالیتها در طول سال اقدام جدی نموده تا در پایان سال بتوانیم شاخصه های ارزیابی عملکرد را تکمیل و برای نهادهای ذیربط در استان و وزارت متبوع ارسال نماییم.

فلاح نژاد همچنین براستفاده از نیروهای جوان ،علاقمند و با انگیزه به منظور ارائه خدمات و انجام فعالیتهای تخصصی وکارشناسی در کمیته های تحول اداره کل تاکید نموده وگفت : افرادی که  انگیزه و توانمندی و اندیشه های خلاق و کاربردی بسیار خوب وبالایی برای کار و خدمت دارند می توانند در ترکیب این کمیته های تخصصی وراهبردی حضور داشته باشند که مطمئنا نتایج خوبی در بر خواهد داشت  .

در این جلسه همچنین دبیران کمیته های توسعه دولت الکترونیک، سرمایه انسانی ، ارزیابی عملکرد، ساختار فناوری،نظام پیشنهادات ونیز سلامت اداری گزارشی از اقدامات وفعالیتهای کمیته های خود در شش ماه اول سال 98 ارائه نموده و مواردی وپیشنهاداتی در خصوص بهبود فعالیتهای کمیته ها در سالجاری مطرح شد.

۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹