اخبار

دوره آموزشی مدیریت بحران ایمنی برق در اداره کل برگزار شد.

دوره آموزشی مدیریت بحران ایمنی برق در اداره کل برگزار شد.
دوره آموزشی دوره آموزشی مدیریت بحران ایمنی برق در اداره کل باحضور کارکنان اداره کل روز پنجشنبه 10مرداد ماه در اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شمال کرج برگزار شد.

این دوره اموزشی با توجه به اهمیت پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و نوسازی به عنوان اصول چهارگانه مدیریت بحران در مواجهه با حوادث،  دوره آموزشی مدیریت بحران با موضوع ایمنی در برق با همکاری سازمان  آتشنشانی و اطفا حریق  در این  اداره کل در راستای عملیاتی  نمودن آیین نامه اجرایی بند ز ماده 38 قانون پنجساله ششم توسعه با موضوع فرهنگ سازی،اطلاع رسانی و ارتقای آموزش مناسب با موضوع مدیریت سبز  دوره آموزشی مدیریت سبز با حضور نماینده محترم سازمان محیط زیست استان البرز و  همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی ویژه همکاران در این اداره کل برگزار گردید.

هدف از اجرای این دوره آموزشی، آموزش صحیح به همکاران در جهت عملکرد بهتر در هنگام بروز بحران وحوادث غیر مترقبه می باشد.

همچنین از ویژگی های این دوره می توان به انتخاب بهترین راه حل و تصویب و اجرای به موقع آن ،برنامه ریزی، سازماندهی و کوشش در جهت استفاده بهینه از منابع ، ارتقاء سطح دانش مدیران بحران ، آشنایی با نحوه تعامل تشکل ها و سازمان ها در مدیریت سوانح ،شناسایی نقاط ضعف و قوت مدیریت بحران ، شناخت اصول مدیریت یکپارچه در بحران ها اشاره نمود.

۱۰ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۳۴