اخبار

جلسه ستاد اقامه نماز اداره کل در خصوص برنامه های ابلاغی سال 1398برگزار شد

جلسه ستاد اقامه نماز اداره کل در خصوص برنامه های ابلاغی سال 1398برگزار شد
جلسه ستاد اقامه نماز اداره کل تعاون،کار وفاه اجتماعی با حضور اعضای این کمیته در خصوص ابلاغ تفاهم نامه مربوط به برنامه های مصوب 1398وزارت متبوع در راستای برنامه های اقامه نماز در ادارات کل استانها روز سه شنبه 15 مرداد برگزار شد.

 در این جلسه مریم فلک دین دبیر ستاد اقامه نماز اداره کل به تشریح برنامه های ستاد اقامه نماز در سال 98 اداره کل پرداخته و برنامه ریزی در خصوص ترویج و توسعه فریضه اقامه نماز وفرهنگ کار شایسته در واحدهای تولیدی جهت کارگران صورت پذیرفت و مصوباتی تصویب گردید.

از جمله برنامه های ابلاغی سال 98 وزارت متبوع برای ادارات کل استانها شامل تجلیل وتقدیر از فعالان نماز ، اجرای برنامه های ابتکاری وبومی استانی، اموزش وتوانمند سازی کارکنان ادارات کل و کارگران،برگزاری مسابقات فرهنگی نماز برای جامعه کار وتولید و توسعه فرهنگ مسجد سازی وسایر امور فرهنگی واعتقادی می باشد که به استانها ابلاغ گردید.

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۹