اخبار

جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.

جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.
جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل تعاون؛کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور مهندس خلیلی مدیرکل این اداره کل واعضای کمیته روز سه شنبه 21 خرداد ماه در سالن کنفرانس این اداره برگزار گردید.

در این جلسه دبیر کمیته نسرین رضایی دستور کار جلسه را قرائت نموده و با بحث وتبادل نظر از سوی مدیرکل و اعضای کمیته در خصوص ارتقا رتبه همکاران،ارتقا سوابق شغلی کارکنان،احکام کارگزینی ،انتصابات وامور رفاهی کارکنان اداره کل ونیز بررسی درخواستهای همکاران مرتبط با حوزه امور اداری ومنابع انسانی بحث وتبادل نظر گردیدو تصمیماتی اتخاذ ومصوباتی جهت اجرا تصویب گردید.

شایان ذکر است جلسات کمیته سرمایه انسانی ماهیانه برگزار می گردد.

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲