اخبار

جلسه توجیهی مسئولین ایمنی کارگاههای استان البرز برگزار گردید

جلسه توجیهی مسئولین ایمنی کارگاههای استان البرز برگزار گردید
جلسه توجیهی مسئولین ایمنی کارگاههای استان البرز با حضور مهندس رمضانی رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و مسئولین ایمنی کارخانجات استان روز یکشنبه 29اردیبهشت سالجاری در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار گردید.
مهندس رمضانی رئیس بازرسی کار این اداره کل در خصوص  این جلسه اظهار داشت : در اجرای مدل خود بازرسی درون کارگاهی و بر اساس تبصره ماده 1 آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها که هدف از این آئین نامه ارتقای سطح ایمنی در کارگاههای مشمول و نیز نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور می باشد و تدوین گردیده است این جلسه توجیهی جهت مسئولین ایمنی کارگاههای استان البرز برگزار گردید.

وی همچنین در این جلسه در خصوص اهمیت فعالیت مسئولین ایمنی کارگاهها مطالبی را بیان نموده وگفت:بمنظور ارتقاء سطح ایمنی و کاهش شدت حوادث ناشی از کار در محیط‌های کارگری، مدیران واحدهای تولیدی باید براساس آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در واحدها، نسبت به بکارگیری مسئولین ایمنی اقدام کنند.

 رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در ادامه ضمن بیان وظایف مسئولین ایمنی کارگاهها و دستورالعملهای ابلاغی در این خصوص خاطر نشان کرد :‌ همکاری و تعامل با بازرسان کار، شناسایی موقعیت‌های خطرآفرین و ارزیابی ریسک در کارگاهها، ثبت آمار حوادث ناشی از کار در کارگاه و اطلاع به بازرسان کار و همچنین نظارت بر نظم و ترتیب و چیدمان مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن در کارگاهها از جمله وظایف مسئولین ایمنی در کارگاه‌های استان است.

همچنین در پایان این جلسه تعدادی از مسئولین ایمنی  واحدهای تولیدی وکارگاههای استان که توسط کمیته تعیین صلاحیت ایمنی اداره کل درواحد بازرسی کار تعیین صلاحیت شده بودند نیز گواهی تایید صلاحیت ایمنی خود را دریافت نمودند.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۱۲