اخبار

انتصاب سرپرست جدید اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی جنوب شهرستان کرج

انتصاب سرپرست جدید اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی جنوب شهرستان کرج
مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز طی حکمی ، مسعود جعفرپور را به سمت سرپرست اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی  جنوب شهرستان کرج منصوب نمود
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۵۷