اخبار

انتصاب سرپرست جدید مدیریت روابط کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

انتصاب سرپرست جدید مدیریت روابط کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز
مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز طی حکمی ، مرتضی زرین فر را به سمت سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز منصوب نمود.
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۴:۰۶