اخبار

دولت افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد

دولت افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ را از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.
  به نقل از سایت اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ؛ هیئت وزیران در جلسه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ را از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.
 با تصویب هیئت وزیران، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش یافت.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۸:۰۵