اخبار

دوره آموزشی مدیریت بحران در اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.

دوره آموزشی مدیریت بحران در اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.
دوره آموزشی مدیریت بحران ویژه کارکنان اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز روز پنجشنبه 2 اسفند ماه در این اداره کل برگزار شد.

در این دوره اموزشی مهندس عرفانیان از متخصصین اتش نشانی وامداد ونجات استان و مدرس دوره با تشریح تعاریفی از بلایای طبیعی و بلایای انسان ساخت، چهار مولفه آمادگی، پاسخ ، ارزیابی و کاهش آسیب را بعنوان چرخه مدیریت بلایا مطرح نمود و گفت: کاهش آسیب پذیری  جانی اساسی ترین مورد در این چرخه است که با رعایت استانداردهای مدیریت بحران می توان تا حد بسیار زیادی میزان آسیب های وارده را کاهش داد.

وی همچنین در این دوره آموزشی با تشریح ویژگیهای شرایط اضطرار،نحوه اصولی امداد و.نجات ،بحران و فاجعه،حفاظت از جان انسانها،جلوگیری از گسترش حادثه،حفظ اموال و حذف خطر را از مهمترین اولویت های شرایط بحران در حوادث وبلایی طبیعی برشمرد.

مهندس عرفانیان در این دوره آموزشی مطالبی در خصوص تعاریف و مفاهیم مدیریت بحران، انواع بحران، مراحل و چرخه مدیریت بحران، اهداف مدیریت بحران، پیشگیری از بلایا و سوانح طبیعی، آمادگی، مقابله و کاهش اثرات در مواجه با این بلایا توضیحاتی جهت اموزش وآگاهی کارکنان این اداره کل ارائه نمود .

وی هدف از برگزاری این دوره، برای دستگاههای اجرایی را آشنایی هرچه بیشتر همکاران و خانواده های آنان را با مباحثی در زمینه نحوه عملکرد در مواقع بحرانی و همچنین راهکاری کاهش خسارات جانی ومالی بیان نمود.

۴ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۲۴