اخبار

انتصاب سرپرست جدید اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان اشتهارد

انتصاب سرپرست جدید اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان اشتهارد
مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز طی حکمی مجید مجدی را به سمت سرپرست اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان اشتهارد منصوب نمود.

وی در این حکم آورده است :

جناب آقای مجید مجدی

با عنایت به تجربه و شایستگی شما به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان اشتهارد منصوب می شوید.امید است با درک صحیح از وظایف تبیین شده در قوانین ومقررات ودستورالعملهای ابلاغی با هماهنگی مقام عالی دولت در شهرستان وسایر دستگاههای مرتبط برای تحقق آن سعی و کوشش خود را بکار بسته ودرراه خدمتگزاری به مردم و حل وفصل مشکلات آنان اهتمام لازم را معمول نمائید.

۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۱۷