اخبار

برگزاری مسابقات ورزشهای رزمی کارگران کشور در کرج

برگزاری مسابقات ورزشهای رزمی کارگران کشور در کرج
مسابقات ورزشهای رزمی کارگران کشور به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و هیئت ورزش کارگران استان در تاریخ 11و12بهمن ماه در سالن ورزشی دانشگاه پردیس کشاورزی کرج برگزار می شود.

جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات ورزشهای رزمی کارگران کشور به میزبانی استان البرز روز پنجشنبه 4 بهمن ماه در دفتر مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز و با حضور مهندس خلیلی و یونس کلانتری مدیر بانک توسعه تعاون استان ، خلیل عبداللهی رئیس هیت ورزش کارگری استان، مسئول انجمن ورزشهای رزمی کارگران کشور و مسئولین انجمن رزمی کارگران استان در جهت هرچه باشکوهتر برگزار شدن این مسابقات برگزار گردید.

شایان ذکر است این مسابقه با همکاری فدراسیون کارگری کشور ،حوزه ورزش کارگری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز ( هیئت ورزش کارگری استان )و بانک توسعه و تعاون برگزار میگردد.

۶ بهمن ۱۳۹۷ ۰۷:۳۴