اخبار

جلسه شورای معاونین اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.

جلسه شورای معاونین اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.
جلسه شورای معاونین اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و معاونین وروسای ادارات تابعه شهرستانی اداره کل روز سه شنبه 25 دی ماه جاری در اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس خلیلی در خصوص وضعیت اشتغال استان مواردی را بیان نموده وگفت : روسای ادارات شهرستانی می بایست در حوزه مسئولیت خود در شهرستانها ضمن انجام وظایف سازمانی، بر اجرای طرحهای اشتغال روستایی وفراگیر ، کاریابیها ، حوزه تعاون بویژه تعیین تکلیف تعاونی های مسکن، بازرسی کار و اتباع خارجی ، حوزه روابط کار ومراجع حل اختلاف  نظارت کامل داشته و برنامه های شهرستانی را در تعامل با فرمانداران ومسئولان شهرستان بطور جدی پیگیری و اجرایی نمایند.

وی همچنین بر برش شهرستانی طرحهای اشتغالزا تاکید نموده وگفت : روسای ادارات شهرستانی نظارت برطرحهای اشتغالزا همراه با دستگاههای ذیربط را بطور جدی مد نظر قرار داده وگزارش این بازدید از طرحها را  برای اداره کل ارسال نمایند.

مهندس خلیلی همچنین در ادامه سخنان خود بر نظارت کامل روسا بر انضباط کاری پرسنل مجموعه در جهت ارائه خدمت به نحو شایسته به مردم ومراجعین تاکید نمود.

وی خاطر نشان کرد : روسای ادارات شهرستانی باید بطور مرتب وضعیت ومشکلات واحدهای تولیدی را رصد نموده ودرجهت رفع مشکل این واحدها ونیروی انسانی آنها همراه با فرمانداران و مسئولین ذیربط شهرستان ویا استان واداره کل در کمیته های ستاد تسهیل وروفع موانع تولید شهرستان اقدامات لازم را بنمایند.

در ادامه این جلسه نیز روسای ادارات شهرستانی ضمن ارائه آمار عملکرد اداره تحت مسئولیت خود در شهرستان مشکلات خود در خصوص امور پرسنلی، حوزه روابط کار ، اشتغال واتباع خارجی و تعاون وسایر موارد را بیان نموده و از سوی مدیرکل دستورات لازم جهت تسهیل کار وپیگیری موارد صادر گردید.

۲۵ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۴۸