اخبار

جلسه کمیته ساختارهای فناوری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار گردید

جلسه کمیته ساختارهای فناوری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار گردید
جلسه کمیته کمیته ساختارهای فناوری اداره کل تعاون؛کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور محمد امیری دبیر این کمیته واعضای کمیته روز سه شنبه 4 دی ماه در سالن کنفرانس این اداره برگزار گردید.

در این جلسه دبیر کمیته دستور کار جلسه را قرائت نموده و با بحث وتبادل نظر از سوی رئیس و اعضای کمیته در خصوص بررسی قابلیت اجرای شدن پیشنهادات مطرح شده کارشناسان در کمیته نظام پیشنهادات در اداره کل، بررسی موضوعات استاندارد سازی ساختار وفرایندهای اداری وامکان ارتقای آنها برای بخشهای تخصصی تصمیماتی اتخاذ ومصوباتی جهت اجرا تصویب گردید.

شایان ذکر است جلسات کمیته ساختارهای فناوری اداره کل ماهیانه وبطور مرتب برگزار می گردد.

۴ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۵۶