اخبار

جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار گردید

جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار گردید
جلسه کمیته کمیته توسعه دولت الکترونیک اداره کل تعاون؛کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور حسین فلاح نژاد رئیس این کمیته ومعاون امور اجتماعی وروابط کار این اداره کل و دبیر واعضای کمیته روز دوشنبه 3 دی ماه در سالن کنفرانس این اداره برگزار گردید

در این جلسه دبیر کمیته سهراب آزادگانیان دستور کار جلسه را قرائت نموده و با بحث وتبادل نظر از سوی رئیس و اعضای کمیته در خصوص احصا وپیگیری فرآیندهای اداره کل برای الکترونیکی کردن میز خدمت،زیرساختهای نرم افزاری خدمات اداره کل برای الکترونیکی شدن جهت کاهش مراجعه ارباب رجوع به اداره کل وتابعه وتسریع در پیگیری درخواستهای مراجعان،بررسی نرم افزارهای موجود و امکان ارتقای آنها برای بخشهای تخصصی تصمیماتی اتخاذ ومصوباتی جهت اجرا تصویب گردید.

شایان ذکر است جلسات کمیته توسعه دولت الکترونیک  اداره کل ماهیانه وبطور مرتب برگزار می گردد.

۳ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۵۵