اخبار

جلسه اتاق فکر بخش تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز برگزار شد

جلسه اتاق فکر بخش تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز برگزار شد
جلسه اتاق فکر بخش تعاون اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با موضوع بررسی پژوهشهای دانشگاهی بخش تعاون استان با حضور محمد علی محمد مدیرامور تعاون ونیز محمد امیری رئیس توسعه تعاونی های این اداره کل و نیز نمایندگان اتاق تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ونیز اساتید دانشگاهی استان در این خصوص روز دوشنبه 26 آذرماه جاری در این اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه محمد امیری رئیس توسعه تعاون اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان در خصوص شاخصه های بررسی طرحهای پژوهشی و پیش طرح پایان نامه کارشناسی ارشد ودکترا در بخش تعاون اداره کل و استان توضیحاتی ارائه نموده وگفت : در راستای کمک به کاربردی شدن پژوهش های بخش تعاون وتقاضا محور نمودن تحقیقات ، مسائل ونیازهای پژوهشی واقعی بخش تعاون وبررسی اهمیت اشتغالزا بودن طرحها ونیز حمایت از پایان نامه های دانشگاهی تعاون این اتاق فکر در سال جاری تشکیل وبررسی وتصمیم گیری در خصوص تصویب وتایید پروژه ها وطرحهای پژوهشی در استان و در اداره کل با حضور صاحب نظران امر انجام می پذیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت همگانی در سنجش و بررسی پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی ارائه شده در بخش تعاون ضمن تقویت مبانی نظری موجبات توسعه و رونق علمی اقتصاد بخش تعاون استان را فراهم گردد.

در ادامه دکتر یحیی رمضانی مدیر دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان البرز نیز در این جلسه در خصوص اهمیت کاربردی نمودن پژوهشهای تعاون با رویکردهای تعیین شده در جهت توسعه استان اظهار داشت : طرحهای بخش تعاون وسایر طرحهای مرتبط باید مبتنی بر ضروریات توسعه استان،دانش بنیان بودن ،هماهنگ با اقتصاد مقاومتی ودارای زمینه اشتغالزایی باشند که باید از سوی دانشجویان و ارائه دهندگان طرح مورد توجه قرار گیرد.

همچنین در این جلسه پروپوزال پایان نامه دکترا با موضوع تعاون بررسی شد و دستورالعمل راهبردی طراحی ،تنظیم واجرای پروژه های اختصاصی استان با توجه به اقتضائات محلی ومنطقه ای برای توسعه تعاونی ها تشریح گردید.

 

۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۴